About

Ing. arch. Pavel Petrák
autorizovaný architekt ČKA, číslo autorizace: 04442

Adresa: Hlavní tř. 279/7, Mariánské Lázně, 353 01
GSM: +420 737 984 812
E-mail: pav.petrak@gmail.com